נגישות

 • אנו רואים בלקוחות עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה לנכסי ושרותי הארגון. אנו פועלים עפ"י המוגדר בחקיקת הנגישות ואף מעבר לנדרש,  כמוגדר בתקנות הנגישות.
 • מטרתנו לאפשר לכל לקוח עם או בלי מוגבלות שירות שוויוני ונגיש.
 • נושאים בתחום נגישות השירות מבוצעים בלוח זמנים המוגדר בתקנות נגישות לשירות. דף זה באתר מטרתו ליידע אותך כיצד ניתן ליהנות מהסדרי הנגישות של הארגון.
 • ביטול עסקאות
 • "אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, רשאי לבטל עסקה שביצע בתוך 4 חודשים ממועד קבלת הטובין, בכפוף לקיום שיחה בין החברה לבינו (בכלל זה גם שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית).
 • החברה תהא רשאית לבקש הצגת העתק תעודה מתאימה המעידה כי הצרכן הינו אדם עם מוגבלות. האמור לעיל יחול אף לגבי "אזרח וותיק" ו/או "עולה חדש", כהגדרתם בחוק"
 • :במסגרת זו, נעשים הצעדים הבאים
 • הנגשת המוקד הטלפוני: המוקד הטלפוני הונגש באופן הבא - ההקלטות הינן ללא מוזיקת רקע, בקצב איטי ובשפה פשוטה
 • נגישות אתר האינטרנט: אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות

 • ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים
 • אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים .
 • ארטליטס פועלת רבות בתחום הנגישות כדי לאפשר לכלל לקוחותיה, לרבות אנשים עם מוגבלות, לגלוש באתר החברה בקלות ובנוחות וליהנות מקנייה באמצעים מקוונים מתקדמים.
 • הצהרת נגישות
 • אתר ארטליטס עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג 2013. האתר תואם את המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמה AA ואת המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.
 • האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון סלולארי. עמותת נגישות ישראל >>
 • (לינק: אתר נגישות ישראל (aisrael.org) )
 • באתר זה בוצעו התאמות נגישות קפדניות הכוללות בין היתר מימוש סמנטי ואינפורמטיבי עבור טכנולוגיות מסייעות, קביעת ניווט והפעלה עם מקלדת בלבד עפ"י המלצות ארגון
 • התקינה ברשת הבינלאומי ( W3C ), התאמות צבעים וכן הוספת תוויות עזר והנחיות בטפסים לטובת כלל הגולשים. כמו כן, לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.
 • הבהרה:
 • למרות מאמצינו הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית. אם נתקלתם בבעיה בנושא כתבו לנו!